โครงการ โรงงานนิคมโรจนะ จ.อยุธยา

โครงการ โรงงานนิคมโรจนะ จ.อยุธยา 1

โครงการ โรงงาน นิคมโรจนะ อยุธยา

  • งานเคลือบพื้น PU MF โซนที่1/โซนที่ 2
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย
  • งานตีเส้น ในพื้นที่ PU