โครงการ ฮุนได (บางนา)

โครงการ ฮุนได (บางนา) 1

 โซนศูนย์บริการโชว์รูมด้านหน้า
-งานเคลือบพื้น Epoxy -Coating

โซนโชว์รูมพื้น Epoxy
-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling
-งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ ที่เสียหาย
-งานตีเส้น Epoxy
-งานตัวเลข,ลูกศร

ป้ายกำกับ