เคลือบพื้นกันซึมดาดฟ้า ด้วย PU อะคิลิก บ.นิชโชไซโก้(อมตะซิตี้)

เคลือบพื้นกันซึมดาดฟ้า ด้วย PU อะคิลิก บ.นิชโชไซโก้(อมตะซิตี้) 1

โครงการ โรงงานสร้างใหม่ บ.นิชโชไซโก้(อมตะซิตี้)
-งานเคลือบพื้นกันซึมดาดฟ้า ด้วย PU อะคิลิก + Fiberglass