• งานพื้น เคลือบ Epoxy Self leveling
  • ตีเส้นด้วยตัว Epoxy Self leveling
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวของคอนกรีตบางพื้นที่ที่เสียหาย
  • บล๊อคความชื้น บางพื้นที่ที่เสียหาย
  • งานผนัง