News

วิธีแก้ปัญหา ดาดฟ้ารั่ว ซึม Ep.1

วิธีแก้ปัญหา ดาดฟ้ารั่ว ซึม Ep.1 1

จริงๆ แล้วต้นตอของปัญหาฝ้าเพดานมีน้ำรั่วซึม อาจจะอยู่ที่บริเวณดาดฟ้าที่มีรอยแยกหรือรอยแตกจนทำให้น้ำซึมลงมาด้านล่าง ทำให้ฝ้าเพดานชำรุดเสียหาย ซึ่งปัญหาน้ำรั่วซึมที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาเล็กๆ แต่ถ้าปล่อยปละละเลย อาจเป็นอันตรายถึงโครงสร้างบ้าน หรืออาคาร ได้เลยทีเดียว

ลองนึกภาพง่ายๆ เมื่อเกิดฝนตก น้ำฝนก็จะขังอยู่บริเวณดาดฟ้า หากเป็นดาดฟ้าที่มีรอยแยกหรือรอยแตกแล้วล่ะก็ น้ำฝนจะค่อยๆ ซึมลงไปตามรอยแยก รอยแตกจนเข้าไปถึงโครงสร้างของตัวบ้านจนทำให้เกิดสนิม เมื่อโครงสร้างเหล็กเกิดสนิมพอกขึ้นเรื่อยๆ ก็จะค่อยๆ ขยายตัวจนปูนกระเทาะหลุดร่อนออกมาจนเห็นโครงสร้างเหล็กด้านใน ซึ่งเมื่อโครงสร้างเหล็กโดนอากาศก็จะเกิดการผุกร่อนตามมา ซึ่งเป็นอันตรายมากๆ

วันนี้ SOV Epoxy เรามีผลงาน จากการแก้ปัญหา ดาดฟ้ารั่ว ซึม มาฝากค่ะ